MINA SIDOR
Stäng meny

Kamerabevakning för ökad närvaro i miljöhus och tvättstugor

17 december 2021

För att ge våra hyresgäster ett tryggt, trivsamt och säkert boende väljer vi nu att placera kameror i utvalda miljöhus och tvättstugor där tillsynsbehovet har ökat.

– För många av våra hyresgäster är misskötsel av de gemensamma utrymmena ett ständigt återkommande problem. För att åtgärda problemen väljer vi nu att använda oss av kamerabevakning. Den som missköter sig riskerar att få betala vite. Ibland behöver vi ta till lite tuffare verktyg för att komma till rätta med problemen, säger Ingmar Eriksson, vd på KFAB.

Vi ser kamerabevakning som ett steg för att få bättre överblick för vilka åtgärder som kan behövas och när behovet är som störst.

– Att montera en bevakningskamera är aldrig ett förstahandsalternativ. Det kan vara ett sätt att komma till rätta med återkommande negativa beteenden när andra alternativ inte fungerat, men även att få klarhet i vad som fungerar, förklarar Ingmar Eriksson.

– Där vi har kameror uppsatta finns alltid informationsskyltar som tydligt visar att vi placerat en kamera, vem som är ansvarig och kontaktuppgifter dit man kan vända sig med frågor. Skyltarna är placerade så att man kan se den innan man går in i ett utrymme där en kamera placerats, förtydligar fastighetschef Tobias Lundqvist.

Inspelat material lagras i enlighet med Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Därefter raderas innehållet automatiskt.

– Vi utvärderar regelbundet behovet av befintliga kameror, avslutar Tobias.

För ytterligare information vänligen kontakta Katrineholms Fastighets AB (KFAB):

Ingmar Eriksson, VD KFAB
Telefon: 0150-571 02
E-post: ingmar.eriksson@kfab.se

Tobias Lundqvist, Fastighetschef KFAB
Telefon: 0150-570 86
E-post: tobias.lundqvist@kfab.se

Kategorier: Meddelande