MINA SIDOR
Stäng meny

Ny förskola i Forssjö

2 juni 2022

Sex avdelningar som lätt kan delas av till tolv, en stor ateljé och eget tillagningskök är några av nyheterna när Forssjö får en helt ny förskola. Därtill kommer en innergård utöver det vanliga där barnen inte bara kan gunga och leka i sandlådan utan även får tillgång till skog, växthus och studsmattor.

Forssjö växer och när ortens skola blev för liten och behövde större lokaler togs beslutet att omvandla den tidigare förskolan till lektionssalar. Istället bygger KFAB en helt ny och större förskola.

Förskolan byggs på Ragnars gärde i utkanten av samhället, där ett nytt område håller på att ta form. Det pågår ett intensivt byggande av både villor och flerfamiljshus på ett det tidigare obebyggda området vid Forssjösjöns strand.

Niclas Bloom är projektledare på KFAB och berättar att de bygger förskolan helt i trä. Byggentreprenör är SjötorpsHus.
– Den kommer att bli certifierad med Miljöbyggnad Silver. Det innebär bland annat höga krav på miljöanpassade byggnadsmaterial och låg energiåtgång, att det är god ventilation och ett jämnt inomhusklimat, men också att det är tillräckligt med dagsljus och bra ljuddämpning i lokalerna.

Den nya förskolan får sex avdelningar som kan delas av till tolv när pedagogerna vill arbeta i mindre grupper. Totalt finns det plats för 100-120 barn.
– Det här blir en jättebra förskola. Vi bygger efter den modell som vann upphandlingen och därför är utformningen redan utvärderad. Rummen är fina och flödet i lokalerna väldigt bra. Det är bara några saker vi har justerat för att följa KFAB:s standard för säkerhet och klimat, förklarar Niclas. Bland annat får byggnaden ett passersystem och fullskaliga brand- och inbrottslarm. Sedan blir det mer personalutrymmen än i ursprungsritningarna. Dessutom blir det solpaneler på taket precis som på all KFAB:s nybyggnation.

Förskolan utrustas med en stor ateljé, ett eget tillagningskök och en rymlig matsal. Utanför matsalen byggs ett så kallat skärmtak för att barnen ska kunna serveras måltider utomhus under sommarmånaderna utan att begränsas av regn eller stark sol. Gården har varit en utmaning att planera eftersom den har en lutning på 4-5 meter.

Tillsammans med förskolechefen, pedagoger och KFAB har en landskapsarkitekt tagit fram ett förslag som bygger på terrasser.
– Det är en väldigt spännande lösning. Eftersom tomten gränsar till ett skogsområde har vi valt att bevara en del av den miljön. Sedan ska det förstås finnas traditionell lekutrustning som sandlådor, gungor och klätterställningar men vi har också lagt till studsmattor.

På gården kommer det även att finnas ett växthus och odlingsbäddar för att barnen ska få möjlighet att prova plantera, sköta om växterna och så småningom skörda. Inte långt från växthuset blir det en damm där regnvatten samlas upp.
– Dammen ska förstås vara inhägnad men det kommer finnas möjlighet för barnen att vara där tillsammans med personal. Jag är övertygad om att det här blir en mycket fin och användbar gård både till lek och pedagogisk verksamhet, sammanfattar Niclas.

Kategorier: Nyheter