MINA SIDOR
Stäng meny

Inflyttning i nya Järvenskolan

12 augusti 2022

Nu står nya Järvenskolan klar inför höstterminens skolstart. Här finns plats för 1300 elever och är den ekonomiskt största kommunala satsningen i Katrineholms historia.

En modern glaskorridor binder samman den mer än sjuttio år gamla Tallåsskolan med en helt ny skolbyggnad. De båda byggnaderna kommer att gå under namnet Järvenskolan och vara Katrineholms enda högstadieskola.


Anders Nordh, tidigare byggprojektledare på KFAB.

Anders Nordh som har varit byggprojektledare på KFAB och ansvarig för projektet berättar att det har varit ett spännande projekt att leda.
– Den här skolbyggnaden är ju helt olik de andra skolorna i Katrineholm som är traditionella korridorskolor. Här har vi byggt elevanpassat utifrån ett annat sätt att bedriva undervisning. Lärarna kommer att arbeta i team och utgå från elevernas olika kunskapsnivåer och behov och det har vi haft med oss genom hela bygget.


Baksidan mot idrottsplatsen.

Målet är att verksamheterna i Järvenskolan Tallås och Järvenskolan Södra integreras tillsammans med delar av grundsärskolan i den nya Järvenskolan och att Järvenskolan Södra tas ur bruk. Den nya skolan har hemvisten, där ett hemvist är en avdelning i skolbyggnaden för 100-160 elever och deras lärare. I hemvistet finns klassrum, grupprum, elevarbetsrum, samlingsrum, elevskåp och toaletter. Det finns också ett studielandskap med öppna ytor för självstudier och en lounge med kylskåp och diskbänk där eleverna kan vara när de inte har lektion. Lärarlaget har sina arbetsplatser i hemvistet, mitt i elevernas vardag. I Järvenskolan kommer bara de lärare och elever som ingår i ett hemvist och har en personlig tagg att kunna komma in eftersom ytterdörrarna ska vara låsta. Skolan har höga miljökrav och har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver.


Järvenskolans nya idrottsplats.

Kategorier: Nyheter