MINA SIDOR
Stäng meny

Snart inflyttning i nya Järvenskolan

9 juni 2022

Bygget av nya Järvenskolan går nu in i slutspurten. Under sommaren kommer stora flyttlass med möbler för att skolan ska stå klar till höstterminens start. Nya Järvenskolan är den ekonomiskt största kommunala satsningen i Katrineholms historia. Här finns plats för 1300 elever.

En modern glaskorridor binder samman den mer än sjuttio år gamla Tallåsskolan med en helt ny skolbyggnad. Från och med höstterminens start kommer de båda byggnaderna att gå under namnet Järvenskolan och vara Katrineholms enda högstadieskola.


Anders Nordh, byggprojektledare på KFAB.

Anders Nordh som är byggprojektledare på KFAB och ansvarig för projektet berättar att det har varit ett spännande projekt att leda.
– Den här skolbyggnaden är ju helt olik de andra skolorna i Katrineholm som är traditionella korridorskolor. Här har vi byggt elevanpassat utifrån ett annat sätt att bedriva undervisning. Lärarna kommer att arbeta i team och utgå från elevernas olika kunskapsnivåer och behov och det har vi haft med oss genom hela bygget.

Det är mycket som ska klaffa och många olika önskemål som ska samordnas i ett så stort och komplext bygge med höga miljökrav. Men nu är allt klart förutom skolgården som kommer att bli färdig under sommaren.

Målet är att verksamheterna i Järvenskolan Tallås och Järvenskolan Södra integreras tillsammans med delar av grundsärskolan i den nya Järvenskolan och att Järvenskolan Södra tas ur bruk då allt står klart. Den nya skolan får hemvisten, där ett hemvist är en avdelning i skolbyggnaden för 100-160 elever och deras lärare. I hemvistet finns klassrum, grupprum, elevarbetsrum, samlingsrum, elevskåp och toaletter. Det finns också ett studielandskap med öppna ytor för självstudier och en lounge med kylskåp och diskbänk där eleverna kan vara när de inte har lektion. Lärarlaget har sina arbetsplatser i hemvistet, mitt i elevernas vardag. I Järvenskolan kommer bara de lärare och elever som ingår i ett hemvist och har en personlig tagg att kunna komma in eftersom ytterdörrarna ska vara låsta. Skolan har höga miljökrav och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Kategorier: Nyheter