MINA SIDOR
Stäng meny

Vattenmätning ger vinst för såväl miljö som hyresgäst

12 juli 2021
Vattenmätning i befintligt fastighetsbestånd - KFAB
KFAB:s fastighet på Lövåsvägen som är en av flera med vattenmätning.

I nybyggda hus är mätning av varje lägenhets förbrukning av varmt och kallt vatten standard. Nu inför KFAB successivt också vattenmätning i det övriga fastighetsbeståndet för att få en rättvisare fördelning av förbrukningskostnaderna. Hushållen får en möjlighet att sänka sina kostnader och gemensamt görs en insats för att spara energi.

– Vid nybyggnation sätts vattenmätare upp direkt och i de äldre kvarteren sätts de upp i samband med stambyten. På sikt blir det vattenmätning i samtliga fastigheter, säger KFAB:s vd Ingmar Eriksson.

Principen är att en viss volym vatten ingår i hyran. För exempelvis en lägenhet på 100 kvm ingår 71,5 kbm kallvatten och 38,5 kbm varmvatten, totalt 110 kbm per år. Förbrukningen slås ut per månad och förbrukar man mer blir det ett tillägg och är man sparsam får man pengar tillbaka. Regleringen sker på hyran den kommande månaden.
– Vi följer det avtal som Sabo förhandlat fram med Hyresgästföreningen centralt, berättar Ingmar Eriksson.

Miljöeffekten i projektet är stor. Hushållning med vatten bidrar till minskad energikonsumtion och reducerar vår miljöpåverkan. Det minskar belastningen på avloppssystem och hjälper till att bevara sjöar och vattendrag.

I dag finns vattenmätning i 540 stycken, eller drygt drygt en tredjedel av KFAB:s lägenheter. Det handlar om bostäder bl a på Rönngatan, Bokvägen, Vallavägen, Lövåsvägen, Vingåkersvägen, Bjurstorpsgatan, Nyhemsgatan och Parkgatan i Valla. Projektet följs löpande och man kan se en märkbar minskning av vattenförbrukningen i de områden som omfattas.

– Vi kan också se skillnader på områden. I nybyggda kvarteret Hästen kommer många från villaboende och är vana att se över förbrukningskostnader. Traditionella hyresgäster som är vana vid att vatten ingår förbrukar mer, säger Ingmar Eriksson.

Incitamenten för att spara vatten är lite olika hos de boende därför söker nu KFAB aktivt upp sina hyresgäster för att informera om vikten att spara vatten. Dessutom erbjuds hyresgästerna ett paket med vattenbesparande produkter som KFAB kostnadsfritt monterar i lägenheterna. Produkterna monteras på tappkranarna och i duschen och de ger en besparing av vatten men med bibehållen komfort.

– När vi skickade ut information om vattenbesparing var det bara en eller två som hörde av sig, så vi beslöt att agera på annat sätt. Mariam Yassin och Yasmin Ahmed genomför istället hembesök. Yasmin pratar arabiska, kurdiska och syriska och Mariam pratar somaliska och då når vi lättare ut med budskapet, förklarar Ingmar Eriksson.

Mariam Yassin t v och Yasmin Ahmed t h. informerar hyresgästerna om vikten av att spara vatten.

– Vi informerar om vattenbesparingsåtgärderna och berättar om erbjudandet för hyresgästerna och att det ligger i allas intresse att spara vatten, berättar Mariam. Många har sett att vattnet kostar pengar, men inte noterat möjligheten till egna besparingar.

Mariam och Yasmin jobbar med hyresgästerna på bland annat Rönngatan och Bokvägen.
– Uppdraget tar lite tid men är roligt, säger Mariam. Det har hänt att jag pratat en timme med någon person. Samtidigt får vi också info tillbaka om andra frågor som vi vidarebefordrar till KFAB.

– Resultatet av vattenbesparingsåtgärderna har vi inte sett ännu men jag har testat dem själv och visst sparar man både vatten och pengar. Hyresgästerna kan via vattenmätaren se om man förbrukat över eller under normalnivån. Man ser inte antalet liter, men den visar om man får tillbaka pengar eller om man får betala mer, sammanfattar Ingmar Eriksson.

Kategorier: Meddelande