MINA SIDOR
Stäng meny

Hyresförhandlingarna har strandat

16 december 2022

Årets hyresförhandlingar mellan KFAB och Hyresgästföreningen har strandat. Ärendet har nu hänskjutits till Hyresmarknadskommittén för medling.

Det rådande läget i världen har medfört att vardagliga kostnader har ökat för både enskilda personer och för KFAB som bolag. För att vi ska ha möjlighet att framöver underhålla våra fastigheter och förvalta våra bostäder på ett hållbart sätt kommer höjningen av hyran behöva vara högre än vanligt.

– Vi har haft fem förhandlingsmöten men tyvärr inte lyckats komma fram till en överenskommelse. Vi tolkar modellen, i trepartsöverenskommelsen mellan Hyresgästföreningen, Allmännyttan och Fastighetsägarna olika och utifrån denna får vi helt olika nivåer. I dagsläget vet vi inte exakt hur hög höjningen blir, det ska bestämmas i dialog med Hyresgästföreningen. Just nu är vi inte helt överens, därför har ärendet hänskjutits till Hyresmarknadskommittén och nu inväntar vi deras tolkning, säger KFAB:s vd Ingmar Eriksson.

Kategorier: Nyheter