MINA SIDOR
Stäng meny

Nordiska klimatdagen

11 november 2022

Idag är det Nordiska klimatdagen och då vill vi gärna passa på att berätta hur vi jobbar med hållbarhet på KFAB. Här är ett urval av det viktigaste vi gör, men vi gör så mycket mer än så.

Från kvicksilver till LED
Vi byter kontinuerligt ut gamla kvicksilverlampor till LED-lampor. De nya LED-lamporna har lägre energiförbrukning och längre livslängd, vilket gör att det sparar både på miljön och på resurser.

Individuell mätning och debitering (IMD)
För att minska den totala elförbrukningen mäter vi individuell förbrukning av hushållsel och/eller varm- och kallvatten som många andra bostadsbolag gör runt om i Sverige. Genom IMD kan våra hyresgäster vara med och påverka både sina kostnader och att bidra till en bättre miljö. I vårt äldre bestånd sätts denna mätning in successivt.

Avfallshantering
Vi arbetar intensivt med avfallshanteringen i våra bostadsområden. Vi försöker ständigt förbättra i våra miljörum och ställer ut containers med jämna mellanrum där även större brännbart material kan kastas. Vi har texter på olika språk samt tydligt bildspråk på hur man ska sortera soporna så att alla kan göra en insats för miljön.

Nyproduktion
Vår nybyggnation av hyreslägenheter och olika kommunala verksamhetsbyggnader bidrar till en utveckling av kommunen. Det ger fler möjlighet till bostad och ökar den kommunala servicen. För att minska den miljöpåverkan som sker i produktionsprocessen vid tillverkning av byggmaterial använder vi oss av Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningen ser till att materialet vi använder i fastigheten är giftfritt. Vi använder oss också av Miljöbyggnad som är en svensk miljöcertifiering som ger energieffektiva byggnader och bra miljöer att bo och arbeta i.

Företagsbilar och eltjänstecyklar
Vi har idag en helt fossilfri fordonsflotta, vilket vi är oerhört stolta över. Vi har femton elbilar och sju gasbilar. Våra dieselbilar som vi på sikt kommer att fasa ut, tankar vi med HVO-100 som är fossilfritt. Utöver detta har vi även fyra tjänstecyklar, varav två är elcyklar. På så sätt är vi med och bidrar till att minska växthusgasutsläppen. Hos oss är det uppskattat av medarbetarna att lätt kunna ta cykeln när man ska ut på kortare uppdrag.

Kategorier: Nyheter