MINA SIDOR
Stäng meny

Våra projekt

Den här sidan är under uppbyggnad.

Ny förskola i Forssjö
I Forssjö bygger vi en ny energieffektiv och miljövänlig förskola. Den nya förskolan kommer ge plats för 120 barn fördelade på sex avdelningar. Förskolan beräknas stå färdig till hösten 2023.

Nya Järvenskolan
Nu går bygget av Katrineholms nya högstadieskola Järvenskolan in i slutspurten. Slutbesiktningen är planerad till 31 maj. Nya Järvenskolan är den ekonomiskt största kommunala satsningen i Katrineholms historia. Den nya byggnationen sammanlänkas med Järvenskolan Tallås. Målet är att verksamheterna i Järvenskolan Tallås och Järvenskolan Södra integreras tillsammans med delar av grundsärskolan i den nya Järvenskolan och att Järvenskolan Södra tas ur bruk då allt står klart. Den nya skolan får hemvisten, där ett hemvist är en avdelning i skolbyggnaden för 100-160 elever och deras lärare. I hemvistet finns klassrum, grupprum, elevarbetsrum, samlingsrum, elevskåp och toaletter. Det finns också ett studielandskap med öppna ytor för självstudier och en lounge med kylskåp och diskbänk där eleverna kan vara när de inte har lektion. Lärarlaget har sina arbetsplatser i hemvistet, mitt i elevernas vardag. I Järvenskolan kommer bara de lärare och elever som ingår i ett hemvist och har en personlig tagg att kunna komma in eftersom ytterdörrarna ska vara låsta. Skolan kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Den nya skolan kommer ge plats för 1 300 elever och stå klar till skolstarten hösten 2022.

Stensättersskolan
Stensättersskolan går även den in i slutspurten. Slutbesiktningen är planerad till slutet av maj. Den nya skolan på Norr kommer att integrera verksamheterna från Östra skolan, Västra skolan samt delar av grundsärskolan. Skolbyggnaden är dimensionerad för 630 elever från F-6. Det blir sex hemvisten och i varje hemvist byggs två lektionssalar, grupprum, ateljé, kök, toaletter och en liten biosalong. Det ska vara anpassat efter att elever har olika behov. Den två våningar höga skolbyggnaden får också en stor takterrass för utomhusstudier. Där kommer det att finnas en scen, uteklassrum och studiebås. Skolan kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Det innebär bland annat höga krav på miljöanpassade byggnadsmaterial och låg energiåtgång, att det är god ventilation och ett jämnt inomhusklimat men också att det är tillräckligt med dagsljus och bra ljuddämpning i lokalerna. Den nya skolan ska stå klar till skolstarten hösten 2022.

Skogsborgshallen
På Skogsborgsskolan bygger vi en ny idrottshall. Den nya hallen dockas ihop med den gamla hallens kortsida och rymmer totalt sex omklädningsrum, varav ett är flexibelt och ett är till idrottslärarna. Skogsborgshallen kommer få en röd tegelfasad med svarta plåtdetaljer. Spelplanen blir 20 gånger 40 meter, tillräckligt stor för att spela de flesta bollsporter. Det får dessutom plats fyra mindre planer på tvären, för badminton och basket, samt klassisk utrustning som ribbstolar och bommar. Den nya idrottshallen ska stå klar till skolstarten hösten 2022.